Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda işbu Mesafeli Satış Sözleşmesini (“Sözleşme”) okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar. Bundan böyle, Bağlar Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. 9. Sk. No: 6 A-Blok Kat:1 Güneşli /Bağcılar – İSTANBUL TÜRKİYE adresinde mukim, 972067 sicil no. İle İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı Polat Hastane ve Otel Teks. Ürün. İmalatı Gıd. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. “SATICI”, internet üzerinden alışveriş yaparak Mesafeli Satış Sözleşmesi`ni kabul eden müşteri “ALICI” ve taraflar birlikte “TARAFLAR” olarak anılacaktır.

MADDE 1. TARAFLAR

1.1 Satıcı Bilgileri

Unvan: POLAT HASTANE VE OTEL TEKS. ÜRÜN. İMALATI GID. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan böyle “Otel Nevresimi” veya “SATICI” olarak anılacaktır.) Adres: Bağlar Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. 9. Sk. No: 6 A-Blok Kat:1 Güneşli /Bağcılar – İSTANBUL TÜRKİYE Telefon: +90 212 489 40 80 Fax: +90 212 474 90 15 Ürün İade Adresi: Bağlar Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. 9. Sk. No: 6 A-Blok Kat:1 Güneşli /Bağcılar – İSTANBUL TÜRKİYE. İadenizi, sipariş numaranız ile Yurtiçi Kargo aracılığıyla gönderebilirsiniz. E-Mail: info@otelnevresimi.com

1.2 Alıcı Bilgileri:

Tüm gerçek kişiler “otelnevresimi.com” internet sitesi üzerinden üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda işbu Satış Sözleşmesi’ni okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar. Otel Nevresimi’nun e-ticaret mağazası olan “otelnevresimi.com” internet sitesine üye olup alışveriş yapan tüm gerçek kişiler bundan sonra "ALICI" veya "MÜŞTERİ" olarak anılacaktır. İşbu Satış Sözleşmesi, Otel Nevresimi ile Müşteri arasında akdedilen sanal ortamda yapılmış olan bir sözleşmedir.

MADDE 2. SATIŞ SÖZLEŞMESİ’NİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Satış Sözleşmesi’nin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait “www.otelnevresimi.com” adresli internet sitesinden (“İnternet Sitesi”) elektronik ortamda sipariş verdiği, İnternet Sitesi’nde yer alan nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün/ürünler ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün/ürünleri sipariş verdiğini işbu Satış Sözleşmesi hükümlerince kabul ve beyan eder. İnternet Sitesi sayfaslarında yer alan ön bilgilendirme formu, kvkk politikası ve çerez politikası ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu Satış Sözleşmesi’nin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3. SATIŞ SÖZLEŞMESİ’NE KONU ÜRÜN

3.1. Ürünün temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI`ya ait internet sitesinde mevcuttur. Ürüne ait münhasır özellikler de SATICI`nın internet sitesi içerisinde belirtilmiş olup, SÖZLEŞME konusu ürünün herhangi bir kampanyaya tabi olması durumunda bu kampanyanın koşulları ancak kampanya bitimi tarihine kadar geçerli olacaktır. SATICI kampanya dönemini ilan ettiği tarihten önce sonlandırabilir. SATICI`nın kampanya dönemleri ve koşulları üzerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

3.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana veya SATICI tarafından değiştirilene kadar geçerlidir. Belirli bir sürenin sonuna gelinmesi ile ilan edilen fiyatın artık geçerli olmayacağı belirtilen ürün, sürenin dolmasıyla SATICI tarafından yeniden belirlenecek fiyatlar üzerinden satışa sunulacaktır.

3.3. SÖZLEŞME konusu ürüne mahsus satış fiyatı, tüm vergiler ve yan giderler dahil olmak üzere toplam fiyat ALICI`ya internet sitesinde işlemini tamamlamasından önce sunulmaktadır.

MADDE 4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. ALICI, İnternet Sitesi`nde belirtildiği şekilde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimatı ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağını, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI`nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri ve Form`u okuduğunu; bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.2. SATICI, İnternet Sitesi`nin, veya diğer veriler ile programların kullanılması sebebiyle; sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. SATICI, işbu SÖZLEŞME`nin kurulması veya ifa edilmesi aşamalarında; kendi sorumluluğunda olmayan iş ve işlemler ile elektronik araçlarda meydana gelebilecek sorunlar, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, kayıtlara izinsiz olarak girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması ve SATICI`nın ağır kusurunun olmadığı iş ve işlemler dolayısı ile ALICI’nın uğrayacağı dolaylı yahut doğrudan zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

4.3. SATICI, İnternet Sitesi  mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile İnternet Sitesi  sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler İnternet Sitesi’nde yayın tarihinde yürürlüğe girer. SATICI, ALICI’ya İnternet Sitesi’ne her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir. Bu koşullar link verilen diğer internet sayfaları için de geçerlidir.

4.4. İnternet Sitesi SATICI’nın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. SATICI, bu internet sitelerinin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

4.5. SATICI, internet sitesi genel görünüm ve tasarımı ile internet sitesi ile tüm bilgi, resim, marka, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyal/Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve Materyaller yasal koruma altındadır. İnternet sitesi bulunan hiçbir Materyal; SATICI`dan önceden izin alınmaksızın ve kaynak gösterilmeksizin, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz veya dağıtılamaz. İnternet sitesi bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesi izinsiz olarak kullanılamaz. Aksinin tespiti halinde, SATICI`nın başvurabileceği hukuki yollara ilişkin tüm hakkı saklıdır.

4.6. SÖZLEŞME konusu ürün, sipariş tarihinden itibaren yasal 30(otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI`nın ikametgahının uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde tayin edilen süre içerisinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa SATICI`nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. Teslimatı yapacak kargo şirketinin ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde ALICI’nın ürünü, SATICI tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi(ler)/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi(ler)/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI`nın işbu SÖZLEŞME`nin onaylandığı tarih itibarıyla anlaşmalı olduğu kargodur. ALICI’nın siparişlerinin SATICI tarafından kargo firmasına verilmesi işlemi pazar günleri hariç olmak üzere 24 (yirmidört) saat içerisinde gerçekleştirilir. SÖZLEŞME konusu ürünün teslimatına ilişkin her türlü kargo gönderim ücreti, toplam sipariş bedelinin 100 (yüz) Türk Lirası`nın altında olması halinde, ALICI tarafından karşılanacak olup siparişine ilişkin faturasına “Gönderim Ücreti” adı altında yansıtılacaktır.

4.7. SÖZLEŞME konusu ürün/ürünler, ALICI`dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ve bundan kaynaklanabilecek zararlardan SATICI yahut SATICI`nın tayin ettiği kargo firması sorumlu tutulamaz.

4.8. Ürünün/Ürünlerin ALICI`ya gönderimi aşamasında sevkiyat işleminden sorumlu kargo firmasının hata ve ihmallerinden kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek zararlardan ve/veya bunların ALICI`ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. ALICI, SÖZLEŞME konusu ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

4.9. SATICI, SÖZLEŞME konusu ürünün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edileceğini kabul ve beyan eder.

4.9. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, 3 (üç) gün içerisinde ALICI`ya bildirir ve stoklarında bulunması halinde ALICI`ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. ALICI`nın ücret iadesini tercih etmesi karşısında SATICI ürün için almış olduğu ücreti 14 (ondört) gün içerisinde, ALICI`nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade eder.

4.11. Ürünün/Ürünlerin tesliminden sonra ALICI`ya ait kredi kartının, banka kartının, debit kartının ve internet sitesinde sunulan diğer ödeme sistemlerinin ALICI`nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI`ya ödememesi halinde, ALICI`nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü 3 (üç) gün içinde SATICI`ya iade etmesi zorunludur. Aksi halde ALICI`nın iade etmediği ürün ile ilgili sorumluluğunun doğacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12. ALICI tarafından satın alınmış ürün ya da hizmetin SATICI`nın hizmet aldığı tedarikçi firma stoklarında olmaması ve eşit kalitede ve fiyatta muadil ürünün de bulunmaması halinde, SATICI`nın ALICI`nın ödemiş olduğu bedeli iade etme hakkı saklıdır.

4.13. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya ivedilikle bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (ondört) gün içinde kendisine ürünü(leri) satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde tek seferde ödenir.

4.14. ALICI`nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (ondört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI`nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini peşinen kabul etmektedir.

4.15. ALICI`nın hayatın olağan akışına aykırı, perakende alım sınırının üstüne çıkan, toptan alım izlenimi veren siparişlerinde SATICI siparişi tamamen iptal edebilir ya da perakende alım sınırında kalan ve SATICI`nın belirleyeceği adette ürünü ALICI`ya teslim edebilir.

4.16. ALICI`nın kredi kartı ile yapmış olduğu alışverişlerde ilgili tutara ilişkin işlemin 3 (üç) hatalı şifre girişi nedeniyle gerçekleştirilememesi halinde SATICI, ALICI`dan kimlik ve kredi kartı bilgilerini teyit edecek görsel araçlar da dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belgeyi talep etmek hakkına sahiptir. İşbu bilgi ve belgelerin ALICI tarafından temin edilmemesi, eksik temin edilmesi veya temin edilen bilgi ve belgeler ile sipariş bilgilerinin uyuşmaması halinde SATICI, ilgili siparişi derhal ve hiçbir sorumluluk ve tazminat bedeli altında kalmaksızın iptal etme hakkına sahiptir.

4.17. Ürün fiyatlarında açık bir hata olduğu, basiretli bir tüketici tarafından anlaşılacak seviyede, piyasa fiyatının çok altında yazılması durumunda, mezkur hatalı fiyata göre verilen tüm siparişler SATICI tarafından iptal edilebilecektir. ALICI böylesi bir durumda açık bir hata olması nedeniyle hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

4.18. SATICI, kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluyla yapılan açıklamalar dolayısı ile sorumlu tutulamayacaktır.

Madde – 5. TEMERRÜT HALİ ve HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda ve temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI`dan talep edebilir ve her koşulda ALICI`nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI`nın uğradığı zararı ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6. CAYMA HAKKI

6.1. ALICI, sözleşme konusu ürünün/ürünlerin kendisine veya bildirdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması halinde ürünler ALICI tarafından iade edilmelidir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar, ürünün(lerin) SATICI`nın anlaşmalı olduğu kargo firması ile iade gönderilmesi halinde SATICI`ya aittir.

6.2. Süresi içerisinde herhangi bir nedenle iade edilen ürünün SATICI`nın anlaşmalı olduğu ve ALICI`ya bildirilen kargo firması ile gönderilmemesi halinde kargo bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI`ya faks, telefon veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün Mesafeli Satış Yönetmeliği’nde yer alan hükümler uyarınca cayma hakkı kullanımına uygun ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması gereklidir.

6.3. Cayma hakkının kullanılması halinde, (i) Üçüncü kişiye veya ALICI`ya teslim edilen ürünün faturası, (iade edilmek istenen ürüne ilişkin kurumsal fatura kesilmiş, ürün iade edilirken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır), (ii) cayma formu, (iii) Cayma hakkı bildiriminin yapılmasından itibaren 10 (on) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI`nın işbu SÖZLEŞME`de belirtilen adresine teslim edilmesi gerekmektedir. SATICI, ALICI`nın cayma hakkı bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde ürün kapsamında yapılmış tüm ödemeleri ALICI`ya iade edecektir.

6.4. Ürün SATICI`ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI`ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarında tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmektedir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine tüzel kişi ALICI`ların "iade faturasıdır" ibaresi yazarak ürünü iade etmesi gerekmektedir. Faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde SATICI`ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI`ya geri gönderilecektir.

MADDE 7. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin ürünler, ALICI`nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin ürünler, tek kullanımlık, çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin ürünler, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin ürünler, tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar, malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin ürünler, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin ürünler, belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin ürünler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya ALICI`ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin ürünler ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde ve cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI`nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

MADDE 8. ALICI'NIN BAŞVURABİLECEĞİ HUKUKİ YOLLAR ve YETKİLİ MAHKEME

İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

MADDE 9. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

ALICI ve SATICI arasında ve/veya 3.şahısların şikayetleri ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık olduğunda SATICI'nın kayıt ve belgeleri, mail yazışmaları, internet sitesi üzerinde yer alan sistem kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) münhasıran HMK 193. madde anlamında kesin delil teşkil edecektir. Sözleşmenin ifasına ilişkin işlemler kapsamında SATICI edindiği bilgi ve belgeleri 3 yıl süre ile muhafaza edecektir.

MADDE 10. YÜRÜRLÜK

10 (on) maddeden ibaret işbu Sözleşme ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir. İşbu Sözleşmenin bir nüshası SATICI tarafından ALICI`ya SATICI`nın uygun gördüğü usulle iletilecektir.